Γ’ – Δ’ ΤΑΞΗ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ – Δ΄ ΤΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΠΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(08.10-08.55)

ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(08.55-09.40)

ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
3η 

(10.05-10.50)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4η 

(10.50-11.35)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(12.00-12.45)

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

(12.45-13.30)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ