Το σχολείο μας

Το Δημοτικό Σχολείο Πέπλου δημιουργήθηκε το 1958. Από τότε έως σήμερα λειτουργεί ανελλιπώς προσφέροντας γνώση και παιδεία τόσο στα παιδιά του Πέπλου όσο και σε αυτά των γύρω χωριών.

Σήμερα φοιτούν σ’ αυτό 32 μαθητές και λειτουργεί ως Τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο. Στόχος και όραμα του Σχολείου μας είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους μαθητές του, να τους προετοιμάσει για τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά τους και να διαπαιδαγωγήσει ενεργούς πολίτες με δημοκρατικά ιδεώδη.