Εκπαιδευτικοί 2021-2022

Δήμητρα Καδόγλου : Διευθύντρια

Δέσποινα Κοφτσετζίδου : Α΄- Β΄ Τάξη

Ελένη Κατσιπτσάκη : Γ΄- Δ΄ Τάξη

Δήμητρα Καδόγλου : Ε΄- Στ΄ Τάξη

Βασιλική Γαλανοπούλου : Ολοήμερο

Χρήστος Σουλίδης : Παράλληλη Στήριξη

Ιωάννα Πανταζή : Αγγλικών

Άννα Ροηλίδη : Μουσικής

: Πληροφορικής

Κυριάκος Γκιόκας : Φυσικής Αγωγής