Ομορφαίνοντας την αυλή του σχολείου…

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου οι μαθητές της Ε΄ και Στ’ τάξης, μαζί με τη δασκάλα τους, κ. Δήμητρα, αποφάσισαν να ομορφύνουν την αυλή του σχολείου μας! Ήρθαν με τα φυτά τους????, τα τσαπάκια τους, την κοπριά τους και στρώθηκαν στη δουλειά! Φυτέψανε, ξεχορταριάσανε, ποτίσανε ???? και έτοιμα τα παρτέρια του σχολείου! Σε λίγα χρόνια θα έχουμε και ρόδια από τη ροδιά του Σωτήρη!!!