ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:  Χατζοπούλου Αικατερίνη

Α΄ Τάξη:  Μαραγκού Ειρήνη

Β΄ Τάξη:  Σαχίνη Πολυτίμη

Γ’:  Δερέκη Ελευθερία

Δ΄ :  Τερζής Χρήστος

Ε1΄ Τάξη: Παροικίδου Παρθένα

Ε2΄: Θεοφανίδου Παρασκευή

ΣΤ΄ :  Λιάρος Δημήτρης

Τμήμα Ένταξης:  Παπαναγνώστου Ελένη

Ολοήμερο-Συμπλήρωση:   Ράπτης Μιχαήλ

Φυσικής Αγωγής:  Καραγώγου Ελευθερία

Αγγλικών:  Βασματζίδου Δέσποινα

Γαλλικών:  Ομουρίδου Όλγα

Γερμανικών: Αγοραστός Γεώργιος

Μουσικής:

Θεατρικής Αγωγής: Γκιούνα Αγάπη

Εικαστικών:

        ΤΠΕ: