ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:  Χατζοπούλου Αικατερίνη

Α΄ Τάξη:  Καραογλάνη Ανατολή

Β΄ Τάξη:  Δερέκη Ελευθερία

Γ1′:  Σαχίνη Πολυτίμη

Γ2΄ : Τερζής Χρήστος

Δ1΄ :  Πανουσιάδου Μαρία

Δ2 ΄: Μαραγκού Ειρήνη

Ε΄ Τάξη: Παροικίδου Παρθένα

ΣΤ1΄: Θεοφανίδου Παρασκευή

ΣΤ2΄ :  Λιάρος Δημήτρης

Τμήμα Ένταξης:  Παπαναγνώστου Ελένη

Ολοήμερο-Συμπλήρωση:   Ράπτης Μιχαήλ

Φυσικής Αγωγής:  Καραγώγου Ελευθερία

Φυσικής Αγωγής: Ζέικου Δήμητρα

Αγγλικών:  Βασματζίδου Δέσποινα

Αγγλικών: Μιχαηλίδου Νίνα

Γαλλικών:  Ομουρίδου Όλγα

Γερμανικών: Αγοραστός Γεώργιος

Μουσικής: Καβαλίκα Ευτυχία

Θεατρικής Αγωγής: Γκιούνα Αγάπη

Εικαστικών: Μάρκου Δήμητρα

        ΤΠΕ: Μπρουζούκη Μαρία