26 Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών  – 26 Σεπτεμβρίου 

Σε όλη την Ευρώπη –  800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που εκπροσωπούν το Συμβούλιο της Ευρώπης –  τα 47 κράτη μέλη, ενθαρρύνονται να μάθουν περισσότερες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, στο σχολείο ή εκτός σχολείου.

Η Ε.Ε. αποτελεί μια μοναδική πολυγλωσσική κοινότητα χωρών και ανθρώπων.

Η 26η  Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε από το 2001 ως Ευρωπαϊκή  Ημέρα Γλωσσών για τον εορτασμό αυτής της πολυμορφίας, αλλά και για την προβολή της σημασίας των γλωσσών στις ιδιωτικές και επαγγελματικές ζωές μας. Η πολυγλωσσία είναι πολύ περισσότερο φυσιολογική, ανθρώπινη κατάσταση από τη μονογλωσσία. Τουλάχιστον το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού είναι δίγλωσσο ή πολύγλωσσο, δηλαδή μιλά, ή καταλαβαίνει δύο ή περισσότερες γλώσσες.

Οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη διαφορά που μπορούν να επιφέρουν στη ζωή τους, οι δεξιότητες ξένων γλωσσών.

Κάθε γλώσσα βλέπει τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει πιο άμεσος, πιο ουσιαστικός και πιο σύντομος δρόμος να γνωρίσεις έναν λαό από το να μάθεις τη γλώσσα του. Γιατί η γλώσσα κάθε λαού είναι ο τρόπος που βλέπει, συλλαμβάνει, ταξινομεί και δηλώνει τον κόσμο.

Και, όπως λένε οι γλωσσολόγοι, δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες, υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι που εκφράζονται διαφορετικά μέσα από τις δυνατότητες που δίνει στο άνθρωπο το κυριότερο βιολογικό του γνώρισμα: η νόηση και η έκφραση της νόησης, η γλώσσα.

Οι ξένες γλώσσες δεν μας διαχωρίζουν, αλλά μας ενώνουν με την προϋπόθεση να μάθουμε να ακούμε τη διαφορετικότητά τους.

Η εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας

κ. Ιωάννα Τρανταφυλλίδου