Δανεισμός

 • Οι μαθητές, πριν έρθουν να δανειστούν βιβλία, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ατομική κάρτα δανεισμού. Την κάρτα την δίνουν κατά τον δανεισμό στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της βιβλιοθήκης.
 • Πριν μπούμε στη βιβλιοθήκη, τελειώνουμε οτιδήποτε φαγώσιμο. Δεν επιτρέπεται να τρώμε ή να πίνουμε μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Η είσοδός μας μέσα στη βιβλιοθήκη γίνεται με ήρεμο τρόπο. Όση ώρα βρισκόμαστε μέσα στο χώρο, κάνουμε ησυχία.
 • Η πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη. Μπορούμε ν’ αναζητήσουμε το υλικό που μας ενδιαφέρει στα ράφια της βιβλιοθήκης.
 • Αν ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο τίτλο και δεν τον βρίσκουμε, ζητάμε τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
 • Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας και ο καθένας δανείζεται μόνο για τον εαυτό του. Μπορούμε να δανειστούμε μέχρι δύο (2) βιβλία κάθε φορά και οφείλουμε να τα επιστρέψουμε εντός 14 ημερών. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μια μόνο φορά για επιπλέον επτά (7) ημέρες.
 • Είμαστε υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούμε ή που έχουμε δανειστεί. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία αυτά δεν επιτρέπονται.
 • Αν χάσουμε ή καταστρέψουμε κάποιο βιβλίο, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουμε.
 • Δεν ανατοποθετούμε μόνοι μας τα βιβλία στα ράφια, αλλά τα αφήνουμε με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης (για τις τάξεις Α και Β).
 • Αν δεν παραδώσαμε τα βιβλία με τη λήξη της προθεσμίας, δεν έχουμε δικαίωμα άλλου δανεισμού. Τα βιβλία πρέπει να επιστέφονται αυτοπροσώπως στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
 • Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε επιστρέψει (ή σε περίπτωση απώλειας να έχουμε αντικαταστήσει) το βιβλίο που δανειστήκαμε μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
 • Οφείλουμε να σεβόμαστε όλους τους παραπάνω όρους, διαφορετικά χάνουμε την ιδιότητά μας ως μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης.

Ο δανεισμός των βιβλίων θα γίνεται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τάξεις Ημέρα Ώρα
Α Την ημέρα και ώρα θα την επιλέξει η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της τάξης
Β Τρίτη 11:30 – 11:45
Γ Δευτέρα 11:30 – 11:45
Δ Πέμπτη 11:30 – 11:45
Ε Παρασκευή 11:30 – 11:45
ΣΤ Παρασκευή 09:40 – 10:00