Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Το Δημοτικό Σχολείο Λιαπάδων είναι ένα από τα 913 σχολεία που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τη νέα σχολική χρονιά θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την οργάνωση και επάνδρωση της σχολικής βιβλιοθήκης.