Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές/μαθήτριες απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων. Για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Μουσικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών /μαθητριών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο Κέρκυρας από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018. Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως 25 Ιουνίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Γυμνάσιο Κέρκυρας (τηλέφωνο 2661091573) για περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο Λιαπάδων απευθυνθείτε στον Διευθυντή του σχολείου στο τηλέφωνο 2663041167 μεταξύ 8.00 και 13.00 στις παρακάτω ημέρες του Μαΐου : (Οι διαθέσιμες ημέρες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση):

Οι μαθητές εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής περιφέρειας του Δημοτικού Σχολείου που ανήκουν (άρθρο 5 & 7, Π.Δ. 79/2017)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα κατά περίπτωση έγγραφα που απαιτούνται, μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα έντυπα και να τα μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας