Αγιασμός σχολικού έτους 2018-2019

Ο Αγιασμός του Δημοτικού Σχολείου Λιαπάδων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 στις 9.00 π.μ.

Τα βιβλία για τους μαθητές θα μοιραστούν  την Τετάρτη 12-9-2018

Μετά τη λήξη του αγιασμού οι μαθητές/μαθήτριες θα σχολάσουν.