Άκου….Μαντάτα, φύλλο Μαϊου.

Εκδόθηκε από τους μαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου μας,το τελευταίο τεύχος για φέτος, της εφημερίδας <<Άκου….Μαντάτα>> με ενδιαφέροντα θέματα από τον τελευταίο κύκλο των εργαστηρίων δραστηριοτήτων που διαπραγματεύονταν θέματα με τους πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντων άσυλο και με θέματα Ολυμπισμού λόγω της επικείμενης εκδρομής της τάξης μας στην Αρχαία Ολυμπία. Όλα τα άρθρα της εφημερίδας αποτελούν το αποτέλεσμα της δουλειάς των μαθητών στην τάξη και επικοινωνούν της ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους και την  ευαισθησία τους σε τομείς που απασχολούν την κοινωνία μας. Η προσπάθειες των μαθητών για την έκδοση της μηνιαίας εφημερίδας τους, αντανακλά ένα καινοτόμο τρόπο εκφρασής τους και επιθυμίας τους να τα επικοινωνήσουν  στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

1  2  3  4