Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

             Αγαπητοί/-ές  γονείς,     Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τον Προγραμματισμό της Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2022-2023 και σύμφωνα με την υπ΄αριθμό Φ.6/45054/Δ1/18-04-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και ισχύουν τα παρακάτω:     1. Για να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στο σχολείο μας, απαραίτητη …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα’ »

Εγγραφές μαθητών – μαθητριών στο Ολοήμερο πρόγραμμα

    Αγαπητοί/-ές  γονείς,     Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τον Προγραμματισμό της Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος  και σύμφωνα με την υπ΄αριθμό Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  καθορίζονται και  ισχύουν  τα παρακάτω:    1. Για να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στο σχολείο μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σε αυτό …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εγγραφές μαθητών – μαθητριών στο Ολοήμερο πρόγραμμα’ »