Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

.png             Αγαπητοί/-ές  γονείς,

    Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τον Προγραμματισμό της Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2022-2023 και σύμφωνα με την υπ΄αριθμό Φ.6/45054/Δ1/18-04-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και ισχύουν τα παρακάτω: 


   1. Για να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στο σχολείο μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σε αυτό τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητών/μαθητριών.

   2. Για την εγγραφή στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι απαραίτητο να υποβληθεί στο σχολείο από τον γονέα/κηδεμόνα σχετική αίτηση – δήλωση μέχρι και την Τρίτη, 17 Μαϊου 2022.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ OΛΟΗΜΕΡΟ

     Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης εγγραφής θα σας δοθεί, για να το συμπληρώσετε και να το υποβάλετε, κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο, η οποία, παρακαλούμε πολύ, να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί σχετική προσυνεννόηση και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα  μέτρα προφύλαξης.  

   Εξυπακούεται ότι η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του σχολείου. 

    Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων για φοίτηση το Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές, χωρίς προϋποθέσεις.


   3. Το Ολοήμερο Πρόγραμμα ολοκληρώνει την κανονική λειτουργία του την 16.00΄, οπότε και αποχωρούν οι μαθητές και οι  μαθήτριες. Ενδιάμεση αποχώρηση μπορεί να γίνει  στις 15.00΄ (μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου), εφ΄όσον δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες  στην αίτηση.


   4. Δικαίωμα  συμμετοχής στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (07.00΄-08.00΄) έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και έχει σημειωθεί από τον γονέα η σχετική επιλογή στο έντυπο αίτησης–δήλωσης.


  Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε με το Σχολείο, θεωρώντας υποχρέωση και χαρά μας την ενημέρωση και την εξυπηρέτησή σας. Επικοινωνία: 22620-98277(Τηλέφωνο Σχολείου) ή 6980126529 (κιν.Διευθυντή) ή στο email του σχολείου dimkap@sch.gr 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ