Εγγραφές μαθητών – μαθητριών στο Ολοήμερο πρόγραμμα

    Αγαπητοί/-ές  γονείς,

    Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τον Προγραμματισμό της Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος  και σύμφωνα με την υπ΄αριθμό Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  καθορίζονται και  ισχύουν  τα παρακάτω: 


  1. Για να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στο σχολείο μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σε αυτό τουλάχιστον δέκα (10) μαθητών/τριών.


  2.  Για τη  εγγραφή  στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι απαραίτητο να υποβληθεί στο σχολείο από τον γονέα/κηδεμόνα σχετική αίτηση – δήλωση μέχρι και τη Δευτέρα, 17 Μαίου 2021.

  Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις/δηλώσεις των γονέων /κηδεμόνων για φοίτηση το Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές, χωρίς προϋποθέσεις.

                    ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ OΛΟΗΜΕΡΟ 

 


   3. Το Ολοήμερο Πρόγραμμα ολοκληρώνει την κανονική λειτουργία του την 16.00΄, οπότε και αποχωρούν οι μαθητές/τριες. Ενδιάμεση αποχώρηση μπορεί να γίνει  στις 15.00΄ (μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου), εφ΄όσον δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες  στην αίτηση.


  4. Δικαίωμα  συμμετοχής στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (07.00΄-08.00΄) έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Προγραμμα και έχουν σημειώσει την σχετική επιλογή στο έντυπο αίτησης – δήλωσης.


   Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης  εγγραφής  θα σας δοθεί, για να το συμπληρώσετε και να το υποβάλλετε,  κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο

   Παρακαλούμε πολύ, να προσέρχεστε, αφού προηγηθεί σχετική προσυνεννόηση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα  μέτρα προφύλαξης.  

   Εξυπακούεται ότι η αίτηση μπορεί να αποσταλλεί και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της σχολικής μονάδας.

    Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε με το Σχολείο, θεωρώντας υποχρέωση και χαρά  μας την ενημέρωση και την εξυπηρέτησή σας. 

Επικοινωνία: 22620-98277(Τηλέφωνο Σχολείου)  ή 6980126529 (κινητό Διευθυντή)  ή  στο  email του σχολείου dimkap@sch.gr 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ