Από 17/5 μόνο ένα self – test την εβδομάδα στα σχολεία


   

    Αγαπητοί/ – ές  γονείς,

   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση  του   Υπουργείου     Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

« Από τη Δευτέρα,  17 Μαΐουθα απαιτείται η διενέργεια  self-test  (αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό)  μία φορά εβδομαδιαίως  για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας.

  Το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί, θα δηλώνεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες, και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα φέρουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, που θα επιδεικνύουν στο σχολείο.»