Γεωγραφικά διαμερίσματα

Παραδίδοντας το μάθημα της μελέτης, μάθαμε τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με τη βοήθεια ενός διαδραστικού χάρτη.

Την επόμενη διδακτική ώρα,για να δούμε τι θυμόμαστε χωριστήκαμε σε ομάδες. Κάθε ομάδα έπρεπε να τοποθετήσει σωστά πάνω στο χάρτη τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

 

Υπευθ.εκπ.:

Σαββάκη Αμαλία