ΕΠΕΙΓΟΝ !!! Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων !!! 10-12-2012

ΘΕΜΑ:            Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

   ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας )

 

      Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η οριζόμενη από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 121118/Γ7/8-10-2012 και θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2012-2013» προθεσμία υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας).

     Ως νέα προθεσμία υποβολής των ανωτέρω προγραμμάτων ορίζεται η Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012.

 

Παρακαλούμε τις τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης, να προωθήσουν άμεσα αυτή την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία της περιοχής τους και να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Υπουργού

Γραφείο Υφυπουργού

Γραφείο Γ. Γραμματέα

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Δ/νση ΣΕΠΕΔ: Τμήμα Α΄ ΣΕΠ

       Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής ,

       Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής

Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Σχετικά με Λάμπρος ΔΡΑΚΟΣ

Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
ΚΕ.ΣΥ.Π. Αμπελοκήπων – Αθήνα

http://kesyp-ampel.att.sch.gr


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.