Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2020-2021

ΣΧΕΤ: έγγραφο με αρ. πρωτ. 137053/ΓΔ4/9-10-2020

Δείτε εδω την εγκύκλιο –> 155873_1_ΠΣΔ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_2020_21

      Στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας ( Υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας), κατά το σχολικό έτος 2020-21, μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα βασισμένα: α) στην προτεινόμενη κεντρική θεματική ενότητα για το σχολικό έτος 2020-2021 με τίτλο: Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον – Υγεία – Πολιτισμός

β) στη θεματολογία που συνδέεται με την Αγωγή Υγείας: Υγειονομική κρίση: Περιβάλλον, Πολιτισμός,  Υγιεινή διατροφή, Στοματική υγιεινή, Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης,  Πρόληψη ατυχημάτων – πρώτες βοήθειες,  Οδική ασφάλεια – κυκλοφοριακή αγωγή,  Πολιτική προστασία, πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/σεισμοί, πλημμύρες,, πυρκαγιές  Εθελοντισμός – αλληλεγγύη, Ενεργός πολίτης – διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης,  Ανθρώπινα δικαιώματα – δικαιώματα του παιδιού,  Μετανάστευση – πρόσφυγες: αποδοχή και κοινωνική συμβίωση,  Κοινωνική ένταξη – ισότητα ευκαιριών,  Διαφυλικές σχέσεις,  Σεξουαλική αγωγή,  Πρόληψη χρήσης ναρκωτικών ουσιών,  Πρόληψη καπνίσματος,  Πρόληψη χρήσης οινοπνευματωδών,  Αγωγή του καταναλωτή,  Ασφαλής χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου – διαδικτυακός εκφοβισμός,  Πρόληψη κι αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού,  Διαπροσωπικές σχέσεις – διαχείριση συγκρούσεων,  Ψυχική υγεία – συναισθηματική αγωγή,  Αξίες ζωής (σεβασμός, αγάπη, ειρήνη, ανεκτικότητα, τιμιότητα κ.ά.),  Αγωγή υγείας στο αειφόρο σχολείο,  και όποιο άλλο θέμα  συνδέεται με ζητήματα υγείας.

Σας επισημαίνουμε ότι για το σχολικό έτος 2020-21 οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων  συγκροτούν μαθητικές ομάδες λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας και οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες προέρχονται  από το σύνολο των μαθητών/τριών ή αποτελούν ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά στα προγράμματα Αγωγής Υγείας σχετικά με τον  τίτλο, τις επιμέρους θεματικές ενότητες, τον σκοπό, τους στόχους και τις δραστηριότητες που τα υποστηρίζουν,  τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία διασύνδεσης με τα Αναλυτικά Προγράμματα, τις ομάδες εργασίας των μαθητών/τριών, τον τρόπο αποτίμησης από τους εμπλεκόμενους σε αυτά (μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς ή/και γονείς) και τους τρόπους διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα, την τοπική ή/και την ευρύτερη κοινωνία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης.

Υποβολή προγραμμάτων: μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

 

                                                  Ο  Διευθυντής

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

      Λεωνίδας Μάντζος, PhD, MSc, MEd

 

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα  13 /  10  / 2020

 Η Προϊσταμένη του   τμήματος

          Α΄ Διοικητικού

     Αγγουροδήμου    Μαρία

 

 

 

 

Κατηγορίες: Αγωγή Υγείας. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.