Απολογισμός εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2019-2020- Α΄ Φάση

Σχετ:79895/Δ7/24-6-2020

       Προκειμένου να αποτυπωθεί ο απολογισμός των εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2019-2020 από το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, ανά πρόγραμμα, αφού μελετήσουν σχολαστικά τη σχετική εγκύκλιο, να επιστρέψουν συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr μέχρι την Τρίτη 30/6/2020.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης υλοποίησης προγράμματος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκθεση πεπραγμένων του προγράμματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας.

 

ΣΥΝ: αρχείο απολογισμού προγραμμάτων ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Α΄ ΦΑΣΗ

 

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα   25/ 6 / 2020

Η Προϊσταμένη του  τμήματος  

         ΕΑ΄ Διοικητικού

 Αγγουροδήμου    Μαρία

                                                  Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                    Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                                                    Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Κατηγορίες: Αγωγή Υγείας. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.