Ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για το σχολικό έτος 2020-2021

               Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνέχεια της συνεργασίας της για όγδοη χρονιά με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προτίθεται να οργανώσει ενημερωτικές δράσεις σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες  Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου από εξειδικευμένες μαίες του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείο (ΠΓΝ) – Μαιευτηρίου  «Έλενα Βενιζέλου» για το σχολικό έτος 2020-2021. Στόχοι των παρεμβάσεων είναι : Α. Η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων δεδομένου ότι η ενημέρωση και συμβουλευτική για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία αποτελεί θεματικό πεδίο εξειδικευμένης δημόσιας πολιτικής για την ισότητα των φύλων. Β. Η προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας μέσω της υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών και μαθητριών.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.  Η ευαισθητοποίηση θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της πανδημίας στη χώρα μας  και με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για υλοποίηση του προγράμματος μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται κάθε Τρίτη στην κα Τσίλια Αναστασία (2131511117, 6979265357) και κάθε Τετάρτη στην κα Δανέζη Μαργαρίτα (2131511117,6932555990), ώρες 9.00 με 14.00. Εναλλακτικά μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools@isotita.gr.

Δείτε εδω το έγγραφο –> γγ οικογ. πολιτικής 2020 2021

                                                  Ο  Διευθυντής

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

       Λεωνίδας Μάντζος, PhD, MSc, MEd

 

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα  15 /  10  / 2020

 Η Προϊσταμένη του   τμήματος

          Α΄ Διοικητικού

     Αγγουροδήμου    Μαρία

Κατηγορίες: Αγωγή Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.