«Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές μονάδες που το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της κατανόησης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ισότητας των φύλων, του προσφυγικού ζητήματος, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, μέσα από την υλοποίηση βιωματικών δράσεων για την υπεράσπιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες, διαμορφώνοντας ένα πραγματικό δίκτυο στο πλαίσιο του σύγχρονου Ανοικτού και Αειφόρου Σχολείου. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, την ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας και την Ψηφιακή Πλατφόρμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης moodle. Επίσης προσφέρει επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με δυνατότητα πιστοποίησης επιμόρφωσης έως και 50 ωρών ανά έτος και εκπαίδευση και εμψύχωση γονέων και κηδεμόνων στο πλαίσιο της Διαγενεακής Προσέγγισης της εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας https://www.amnesty.gr/ekpaideusi και μπορεί να υποβληθεί μέχρι και στις 4/10/20.

ΣΥΝ: Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος –> Εγώ κι Εσύ Μαζί_Περιγραφή Προγράμματος

 

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα  15 /  9  / 2020

 Η Προϊσταμένη του  τμήματος

          Α΄ Διοικητικού

        Αγγουροδήμου    Μαρία                      

                                                  Ο  Διευθυντής

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                                Λεωνίδας Μάντζος, PhD, MSc, MEd

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Κοινωνικός αποκλεισμός, Υγεία και Αειφόρος Ανάπτυξη. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.