Αρχική » ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΑ

Πρόσφατα άρθρα

Ιστορικό

Kατηγορίες

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΑ

Τα Κολλέγια είναι εκπαιδευτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής, μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Τα Κολλέγια λειτουργούν μόνο εφόσον εξασφαλίσουν άδεια που χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Τα Κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εξασφαλίσει συνεργασίες με γνωστά και αξιόλογα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Κάθε υποψήφιος σπουδαστής μπορεί και πρέπει να ελέγχει το κύρος τόσο του Κολλεγίου όσο και του συνεργαζόμενου με αυτό πανεπιστημίου πριν την επιλογή των σπουδών του.
Οι σπουδές στα Κολλέγια οδηγούν σε πτυχίο (bachelor’s) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master’s). Κάθε υποψήφιος σπουδαστής να πρέπει να ελέγξει εάν το πτυχίο που θα αποκτήσει μετά το τέλος της φοίτησής του αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ή σε χώρες του Εξωτερικού ως πτυχίο Πανεπιστημίου και με ποια διαδικασία μπορεί να γίνει αυτό (π.χ. να δώσει κάποιες επιπλέον εξετάσεις κλπ).
Οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνονται βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising). Στην πρώτη περίπτωση (validation) το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται από το Κολλέγιο και πιστοποιείται από το αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ενώ στη δεύτερη (franchising) το Κολλέγιο παρέχει αυτούσιο το πρόγραμμα σπουδών του αλλοδαπού πανεπιστημίου. Και στις δύο περιπτώσεις ο τίτλος που απονέμεται είναι του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου της αλλοδαπής και οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους θεωρούνται φοιτητές του αλλοδαπού πανεπιστημίου.

Δείτε ποια είναι τα Κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση