Αρχική » ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε.Α.Π.

Πρόσφατα άρθρα

Ιστορικό

Kατηγορίες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε.Α.Π.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΑΠ(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μια σειρά από σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές και στην τεχνολογία ευνοούν την ανάπτυξη ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης. Αρχικά, η άνοδος του κόστους της εργασίας επιβάλλει τη σημαντική επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και την εξειδίκευση των εργαζομένων. Από την άλλη, η μαζική είσοδος γυναικών στην αγορά εργασίας επαυξάνει την ανάγκη να τους παρέχονται εκπαιδευτικές ευκαιρίες μέσα από τους κύκλους των σπουδών του ευέλικτου συστήματος της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Προς την ίδια κατεύθυνση, συμβάλλει ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα της οικονομίας, καθώς και η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, που απαιτούν συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από ευέλικτα εκπαιδευτικά σχήματα. Γενικότερα, η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν την αρχική τυπική εκπαίδευση ανεπαρκή για όλη τη διάρκεια της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και οδηγούν στη σταδιακή απαξίωση των γνώσεών του, συνεπώς στην ανάγκη να επιμορφώνεται και να ενημερώνεται διαρκώς, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται στις μεταβολές.

Ωστόσο, στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Πανεπιστήμια που βασίζονται στην “πρόσωπο με πρόσωπο” διδασκαλία χαρακτηρίζονται από μια σειρά περιορισμούς σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση σε αυτά (αδυναμία φυσικής παρουσίας του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, μικρή κάλυψη του φάσματος των ηλικιών, μονοσήμαντος καθορισμός της μορφωτικής πορείας από την αρχική επιλογή που κάνουν οι φοιτητές, έλλειψη προσφοράς αυτοτελών μορφωτικών κύκλων μικρής διάρκειας).

Τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κατά συνέπεια, απευθύνονται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και παρέχουν, όσο γίνεται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής διαμορφώνει ο ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών μέσα από το αρθρωτό σύστημα.

Το ΕΑΠ, για τη λειτουργία του οποίου ψηφίστηκε ο Νόμος 2552 ψηφίστηκε το 1997 (ΦΕΚ 266/24-12-1997), ήλθε να καλύψει αυτή την ανάγκη στο πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, όπως εξάλλου έγινε και με Ανοικτά Πανεπιστήμια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τα οποία άρχισαν να ιδρύονται από τη δεκαετία του ’70 και σήμερα απορροφούν εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές (λ.χ. το Α.Π. της Μεγάλης Βρετανίας έχει 250.000 φοιτητές, το Α.Π. της Ισπανίας 150.000, της Γερμανίας 70.000 κ.ο.κ.).

ΣΧΟΛΕΣ ΕΑΠ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) συγκροτήθηκε σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΑΠ(2552/97). Η Σχολή έχει σήμερα 16 μέλη ΔΕΠ (7 Καθηγητές, 5 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουρους Καθηγητές).

Συνέδρια και Δικτύωση

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

ΣΧΟΛΗ ΑΜΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) συγκροτήθηκε σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΑΠ(2552/97). Η Σχολή έχει σήμερα 16 μέλη ΔΕΠ (7 Καθηγητές, 5 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουρους Καθηγητές).

Συνέδρια και Δικτύωση

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

 

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που ιδρύθηκε με το νόμο Ν.2552/97 και έχει σήμερα δυο μέλη ΔΕΠ (1 Καθηγητή, και 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια).

Το αντικείμενο της Σχολής επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Η Σχολή παρέχει Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές.

Τα τρία (3) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ)  της Σχολής προσφέρουν σπουδές στις θεματικές περιοχές των Γραφικών Τεχνών, του Σχεδιασμού Φωτισμού και του Ακουστικού Σχεδιασμού συνδυάζοντας Τέχνες  (γραφικά, φως, ήχος και πολυμέσα) και Ψηφιακή τεχνολογία με την τρέχουσα εξελισσόμενη παιδαγωγική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Τόσο σε Μεταπτυχιακό όσο και σε Διδακτορικό επίπεδο, τα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής είναι καινοτόμα και διεπιστημονικά, σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν στους σπουδαστές, όχι μόνον επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης που τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας , της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας αλλά και να τους εμπνέουν.

Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των φοιτητών της Σχολής λειτουργούν δυο (2) εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα: Το εργαστήριο Φωτισμού και το Εργαστήριο Πολυμέσων.

Η Σχολή στελεχώνεται από ικανό αριθμό διδασκόντων, πολλοί εκ των οποίων είναι πετυχημένοι και ενεργοί μελετητές/καλλιτέχνες, που απασχολούνται και σε άλλους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97. Η Σχολή συγκροτείται σήμερα από 14 μέλη ΔΕΠ (6 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές και 4 Επίκουρους Καθηγητές).

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας θεραπεύονται οι κλάδοι των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις τέσσερεις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και συγκροτήθηκε σε Σώμα το 2005.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Η Σχολή έχει σήμερα 11 μέλη ΔΕΠ (5 Καθηγητές Α’ Βαθμίδας, 2 Αναπληρωτές Καθηγητές και 4 Επίκουρους Καθηγητές).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
H Σχολή (Γραφεία μελών ΔΕΠ και Γραμματεία), στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, Α΄ όροφο – Βόρεια Πτέρυγα, της Πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ, επί της οδού Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263.35, στην Πάτρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΠ

Προπτυχιακά

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΔΗΔ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ(ΔΕΟ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΔΙΤ)

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ(ΙΣΠ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(ΠΛΗ)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΦΥΕ)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ(ΕΛΠ)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ(ΕΠΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

Master in Business Administration (MBA)

MSc in Enterprise Risk Management (ERM)

Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)

Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)

Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)

Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)

Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)

Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ)

Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)

Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)

Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής

Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)

Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)

Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)

Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ)

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)

Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)

Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)

Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)

Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

 

 

Οι σπουδές γίνονται επί πληρωμή. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ( Ε.Α.Π)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση