Αρχική » ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρόσφατα άρθρα

Ιστορικό

Kατηγορίες

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (υποχρεωτική εκπαίδευση)

 1. Νηπιαγωγείο
 2. Δημοτικό (και το ολοήμερο)

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 1. Γυμνάσιο (υποχρεωτική εκπαίδευση)

Τύποι Γυμνασίου:

 • Ημερήσιο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)
 • Εσπερινό
 • Πρότυπο-Πειραματικό
 • Καλλιτεχνικό
 • Μουσικό
 • Εκκλησιαστικό
 • Διαπολιτισμικό
 • Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) (ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)
 • Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας (για ενήλικες)

 1. Λύκειο (μη υποχρεωτική εκπαίδευση)

Τύποι Λυκείου:

 • Ημερήσιο Γενικό Λύκειο ΓΕ.Λ. (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)
 • Εσπερινό Γενικό Λύκειο ΓΕ.Λ.
 • Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑ.Λ.
 • Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑ.Λ.
 • Πρότυπο-Πειραματικό
 • Καλλιτεχνικό
 • Μουσικό
 • Εκκλησιαστικό
 • Διαπολιτισμικό
 • Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) (ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)

 

Μετα-δευτεροβάθμια ή Μετα-λυκειακή (Μη Ανώτατη) Εκπαίδευση (Χωρίς Πανελλήνιες Εξετάσεις)

 1. Μεταλυκειακό έτος ΕΠΑ.Λ. – Τάξη Μαθητείας (προαιρετικό, για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.)
 2. Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. – Ι.Ι.Ε.Κ.
 3. Ιδιωτικά Κολέγια
 4. Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ανώτατη)

 1. Πανεπιστήμια (πρώην ΑΕΙ-ΤΕΙ, απαιτούνται Πανελλήνιες Εξετάσεις)
 2. Σχολές Ενστόλων (απαιτούνται Πανελλήνιες Εξετάσεις)
 3. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΔΕΝ απαιτούνται Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά εξετάσεις της ίδιας της σχολής)
 4. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π. (ΔΕΝ απαιτούνται Πανελλήνιες Εξετάσεις, με πληρωμή, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση