ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2021-22

Εγγραφές Νηπίων για το σχολικό έτος 2021-2022

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια  Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα από τους

 » Διαβάστε όλο το άρθρο