«Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22»

Λήψη αρχείου

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Λήψη αρχείου

Ενημερωτική Ανακοίνωση-Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

Λήψη αρχείου