Ανακοίνωση εγγραφών

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019»

     Οι εγγραφές κατά  τη σχολική χρονιά 2018-19 στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018.

 Εγγραφές μετά τις 18 Μαΐουθεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Για το σχολικό έτος 2018-19, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή

 » Διαβάστε όλο το άρθρο