ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020»

Οι εγγραφές κατά  τη σχολική χρονιά 2019-20 στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου2019.

    Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Αν.Δ/ντριας Π.Ε. Ν.Ηλείας.Για το σχολικό έτος 2019-20, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν

 » Διαβάστε όλο το άρθρο