Επιστροφή στο σχολείο

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Εγγραφές Νηπίων για το σχολικό έτος 2020-21

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.

Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες

 » Διαβάστε όλο το άρθρο