Πλατφόρμα e me 4all 5o Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών

Αγαπητοί γονείς, να σας γνωρίσουμε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του σχολείου μας, σε αυτή αναρτούμε χρήσιμο και ενδιαφέρον υλικό και οι τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου. Μπαίνοντας στην κυψέλη μας και στον τοίχο της μπορείτε να βρείτε όλες τις αναρτήσεις, υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε μέλος να σχολιάσει αν θέλει κάτω από κάποια ανάρτηση, να ανεβάσει την εργασία του παιδιού του. Μπορεί να ανατεθεί συγκεκριμένη εργασία σε ένα παιδί, σε ομάδα παιδιών ή στο σύνολο τους. Έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση και επικοινωνία. Ανεβαίνει το υλικό μας σε έναν ακόμα επίσημο εκπαιδευτικό χώρο.

Έτσι εκτός από την ιστοσελίδα του σχολείου όπου όμως δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αλληλεπίδρασης θα υπάρχει και η κυψέλη μας: https://4all.e-me.edu.gr/groups/5nip-n-moudania-2020

Έχουμε αποστείλει παλαιότερα με mail σε όλους τους γονείς το link και οδηγίες. Αφού πρώτα κάνετε τον λογαριασμό σας,  μας στέλνετε ένα μήνυμα πως να σας αναζητήσουμε για να γίνετε μέλη.
https://auth.4all.e-me.edu.gr/?eme=https://4all.e-me.edu.gr/groups/5nip-n-moudania-2020/members&cause=no-token&eat=6197b9a869b28b80c0226619d806edd1

(Η Κυψέλη μας είναι κλειστή αυτό σημαίνει ότι είναι ορατή μόνο στα μέλη της και κανείς άλλος εκτός των μελών της δεν μπορεί να έχει πρόσβαση, ούτε ως θεατής ούτε  να αλληλεπιδράσει με κανένα τρόπο. Καταλήξαμε σε αυτή την επιλογή για λόγους ασφαλείας και απρόσκοπτης διαδικασίας των εργασιών μας)