Ενημέρωση. «Τα σχολεία ανοίγουν στις 10 Μαίου»

Αγαπητοί γονείς, Χριστός Ανέστη και Xρόνια Πολλά

Από τη Δευτέρα 10 Μαίου   ανοίγουν  και τα Νηπιαγωγεία

Η επιστροφή   θα γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με self test.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν τη βεβαίωση του αρνητικού τεστ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ συνιστάται το τεστ να γίνεται ή το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ, που σημαίνει ότι το πρώτο τεστ θα πρέπει να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί ΠΡΙΝ ξεκινήσει το παιδί για το σχολείο. Το αποτέλεσμα του τεστ θα δηλώνεται στην πλατφόρμα  https://self-testing.gov.gr/.

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ Της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ –  ΒΗΜΑΤΑ

  1. Πηγαίνετε στο φαρμακείο και παίρνετε το self test με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Αν δεν έχετε ΑΜΚΑ μπορείτε να το πάρετε με τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Σε περίπτωση που ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται  πηγαίνετε για έλεγχο σε μια από τις δημόσιες δομές όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα     εδώ για τις Κυριακές https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia-kiriakis.pdf  και εδώ για τις υπόλοιπες μέρες https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.
  2. Το παιδί κάνει το self test το βράδυ της Κυριακής και το βράδυ της Τετάρτης (2 φορές την εβδομάδα) σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στο παρακάτω βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE
  3. Αν το τεστ είναι αρνητικό, δηλώνετε το αποτέλεσμα εδώ: https://self-testing.gov.gr/ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ: Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 και ακολουθείτε τη διαδικασία). Για να μπορέσει το παιδί να παρακολουθήσει το μάθημα θα πρέπει να εκτυπώσει τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.  Αν δεν υπάρχει εκτυπωτής, ο κηδεμόνας αντιγράφει χειρόγραφα τη σχολική κάρτα και την υπογράφει. ΠΡΟΣΟΧΗ για να είναι έγκυρη και να γίνει δεκτή η σχολική κάρτα πρέπει να αντιγραφούν και να γραφτούν ΟΛΑ τα στοιχεία που αναφέρονται. O γονέας συμπληρώνει τη σχολική κάρτα.
  4. Αν το τεστ είναι θετικό θα πρέπει να το δηλώσετε εδώ https://self-testing.gov.gr/, να κλείσετε ραντεβού σε δημόσια δομή (δωρεάν) ή σε ιδιωτική δομή και να ειδοποιήσετε το σχολείο.

O γονέας συμπληρώνει τη σχολική κάρτα. :

 

ΚΥΑ_self_test_1

Εγγραφές 2021-2022

                                                           

 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022   από  1-20 Μαρτίου 2021

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020- 2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην

ηλεκτρονική διεύθυνση:https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. (ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

 1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 2) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

 3) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 4)Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας, επίσημα μεταφρασμένο (μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές)

5) Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του

Η εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

5ο Νηπιαγωγείο Ν Μουδανιών

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας .

Πληροφορίες: Μοστάκη Μαρία

Τηλέφωνο σχολείου: 2373024450

email : 5nipmoud@sch.gr

ιστοσελίδα:https://blogs.sch.gr/5nipmoud/2021/03/01/994/

Καθημερινά: Δευτέρα Παρασκευή ώρα: 12:00 – 13:00 κατόπιν ραντεβού

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Σας παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες προστασίας .

Σχολική περιφέρεια του 5ου Νηπιαγωγείου Νέων Μουδανιών Ορίζουμε ως σχολική περιφέρεια του 5ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών την περιοχή που περικλείεται από τις ακόλουθες οδούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΟΡΙΩΝΟΔΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ
1 ΚΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΟΛΗΗΟΔΟΣ
2 28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟΚΙΟΥΕΩΣΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝ
3 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΩΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝΕΩΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
5 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ-ΚΥΔΟΝΙΩΝΕΩΣΚΑΛΟΛΗΜΝΟΥ
6 ΚΑΛΟΛΗΜΝΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΕΩΣΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑΛήψη αρχείου

ΑΔΥΜ Ατομικό Δελτίο Υγείας ΜαθητήΛήψη αρχείου

Ψυχολόγος στο 5ο Νηπιαγωγείο

Είμαστε και εμείς από τα σχολεία στα οποία τοποθετήθηκε προσωπικό
κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  για το σχολικό έτος 2020-2021 στο
πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του COVID- 19.

Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία υποστήριξης από ειδικευμένο προσωπικό και να συνεργαστούμε για το καλύτερο της σχολικής κοινότητας του Νηπιαγωγείου μας, ειδικά και σε σχέση με τα όσα βιώνουμε λόγω της πανδημίας.

Από το διάστημα της  τηλεκπαίδευσης και από αρχές Δεκέμβρη η Ψυχολόγος έχει ξεκινήσει τις δράσεις της, γνωριμία και επικοινωνία με μαθητές και γονείς.

Κάθε Τρίτη είναι στο σχολείο μας και μοιράζει τον χρόνο στα δύο τμήματα καθώς και σε ατομική συμβουλευτική με όσους γονείς το επιθυμούν μέσω webex.

‘Ένα πολύ θετικό βήμα που ευχόμαστε να έχει και συνέχεια!

Από το Καθηκοντολόγιο των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

<<δ. Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση
και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της
σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως
η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές
σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
ε. Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια
και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους
φορείς.
στ. Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις προσομοίωσης.
ζ. Ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την
αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν
την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών
λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
η. Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με
τις επικρατούσες συνθήκες, βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και
διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
θ. Ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε
θέματα σχεσιο-δυναμικής και κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/
τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη
σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, διαθεματικώνβιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και
ατομικών συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.
ι. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την
οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση
κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων
σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.
ια. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών
σε συνεργασία με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη
του σχολείου και β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες.
ιβ. Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία
Τεύχος B’ 4716/26.10.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51651
τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων
είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας
είτε με άλλες σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.
ιγ. Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των
σχολικών μονάδων ή και σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές
αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο
τους είναι η προστασία του πολίτη).
ιδ. Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και
εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ
αποστάσεως εφαρμογές.
ιε. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες να διέπονται από τους
βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι
εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την
ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της καθώς
και την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
ιστ. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’
όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγούνται
για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δεν υποχρεούνται να αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και δεν τους
ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή
εξωδιδακτικό έργο, όπως ενδεικτικά εφημερίες, αναπληρώσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.>>

Καλή Αρχή

Αγαπητοί γονείς Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά  το 2021 με Υγεία, Αισιοδοξία, Δημιουργικότητα .

Ενόψει λοιπόν της δια ζώσης λειτουργείας των Νηπιαγωγείων από την Δευτέρα 11/01/2021 ενημερώνουμε για τα παρακάτω
Για την πρωινή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών ισχύουν ακριβώς τα ίδια  ωράρια που ίσχυαν.
Δεν κρίνεται απαραίτητο να γίνει κάποια αλλαγή λόγω του μικρού μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας.

Να υπενθυμίσουμε τόσο στην προέλευση όσο και στην αποχώρηση να τηρούνται οι αποστάσεις και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τόσο εντός του αύλειου χώρου ( Διαχωριστική γραμμή και αποστάσεις) όσο και στο πεζοδρόμιο.
Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά η χρήση μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για παιδιά και ενήλικες και στον αύλειο χώρο.
Για τη ασφάλεια σας καλό είναι κατά την παραμονή σας στο πεζοδρόμιο παράλληλα με τις αποστάσεις να κάνετε και χρήση μάσκας
Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω και την συνεργασία σας.

Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και με την ελπίδα ότι η δια ζώσης διδασκαλία θα ξεκινήσει και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα

Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του ΠολίτηΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Oδηγός σύνδεσης webex

Ο σύνδεσμος είναι της μορφής :https://minedu-primary.webex.com/meet/επώνυμο εκπαιδευτικούΛήψη αρχείου

Εσωτερικός-Κανονισμός-Μνημόνιο-Ενεργειών-Διαχείρισης-εκτάκτων-αναγκώνΛήψη αρχείου

 

 

Σεμινάριο για τους γονείς

Σεμινάριο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε οι γονείς να ενημερωθούν και να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους αν και όταν χρειαστεί.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους γονείς, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, σε περίπτωση που στο σχολείο τους ή στο τμήμα τους υπάρχει πρόβλημα και θα χρειαστεί η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242

Ολοήμερο Πρόγραμμα

Για τους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στο ολοήμερο πρόγραμμα, μπορούν να το κάνουν χωρίς προϋποθέσεις εργασίας ή ανεργίας.Λήψη αρχείου