Επαναλειτουργία Σχολείων

Χαίρεται αγαπημένα μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς! Ένας κύκλος αυτός της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ασύγχρονη και Σύγχρονη κλείνει σιγά σιγά! Κοντά στους μικρούς μαθητές μας από την πρώτη στιγμή αναστολής λειτουργίας των σχολείων με όποιο τρόπο μπορούσαμε  κάναμε το καλύτερο δυνατό. Με τις ιστοσελίδες του σχολείου, τις προσωπικές μας, με e mail, με messenger ,μέσα από  την καταπληκτική μας Κυψέλη διαμοιραστήκαμε δραστηριότητες, με ενδιαφέρον και πλούσιο υλικό και πολλά παιχνίδια ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που δουλεύουμε στο Νηπιαγωγείο. Από την πρώτη μέρα 12 Μαρτίου κοντά αν και μακριά στα παιδάκια μας. Όλο αυτό το διάστημα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης για  να προσφέρουμε το καλύτερο γιατί στα παιδιά αξίζει το καλύτερο. Σε αυτή την πρωτόγνωρη πραγματικότητα εκπαιδευτήκαμε κι αυτοεπιμορφωθήκαμε ψάχνοντας εργαλεία (Ψηφιακός εγγραμματισμός web 2) που θα μας βοηθούσαν στο να παρουσιάσουμε  με τον καλύτερο τρόπο το υλικό. Θεωρώ πως πετύχαμε. Θεωρoύμε πως έστω και με αυτό τον τρόπο προχωρήσαμε , και τα παιδιά έμαθαν αρκετά καινούρια πράγματα,ακόμα και τον ψηφιακό εγγραμματισμό web 2.Τίποτα δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς την δική σας συνδρομή σε αυτό το εγχείρημα !!!!

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου ανοίγουν τα σχολεία! 1 Ιουνίου -27 Ιουνίου 2020.

Επιτέλους θα ξαναβρεθούμε στο φυσικό δια ζώσης περιβάλλον διδασκαλίας αυτό που είναι ο μόνος κατάλληλος τρόπος διδασκαλίας για τα παιδιά πολύ δε περισσότερο για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία να υποδεχθούμε τα παιδάκια μας στο σχολείο . Με μια διαφορετική πραγματικότητα που όμως θα βρούμε τις ισορροπίες μας! Θα σας δοθούν τις επόμενες μέρες οδηγίες με e mail για το πως θα λειτουργήσουμε. Καλή μας αρχή και πάλι!!!!Στις τάξεις μας!!!!!

 

Τρόπος επαναλειτουργίας Δημοτικών-Νηπιαγωγείων

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία:

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διαρρύθμιση της αίθουσας του Νηπιαγωγείου, λόγω της ιδιαιτερότητας της ανάπτυξης του προγράμματος σε κέντρα ενδιαφέροντος- γωνιές, καθώς και του πρωτεύοντα ρόλου που κατέχει στην εξέλιξη αυτού, το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο), ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Για το λόγο αυτό προτείνεται: Κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου μεγαλύτερο των 15 μαθητών/τριών, θα πρέπει να χωρίζεται σε δύο (2) υποτμήματα, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ.

 

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2Λήψη αρχείου

 

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει,βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από

15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30ηΜαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΛήψη αρχείου

 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εγγραφή του παιδιού σας θα γίνεται αυστηρά κατόπιν ραντεβού.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Πληροφορίες: Μοστάκη Μαρία

Τηλέφωνο σχολείου: 2373024450 email : 5nipmoud@sch.gr

Πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του σχολείουhttps://blogs.sch.gr/5nipmoud/