Επικοινωνία

Τηλέφωνο Σχολείου:2373024450

e mail : 5nipmoud@sch.gr