Πλανήτες

Θεματική ενότητα Πλανήτες Νύχτα Μέρα

Κατασκευή πυραύλου και αντίστροφη μέτρηση 10 ,9,8…… εκτόξευση!!!!!!

Οι αστροναύτες είναι σπουδαίοι επιστήμονες… και εμείς είμαστε φτιάξαμε και δικό μας κώδικα επικοινωνίας!!!!

Πρώτη μας αποστολή η Σελήνη…… βρήκαμε τον τρόπο να φτάσουμε με τον Φεγγαροκεπαστή!!!!!

Ατομική κατασκευή- εικαστικό έργο και γίναμε όλοι Φεγγαροκεπαστής!!!!!

Ποιος πύραυλος θα φτάσει πρώτος στο φεγγάρι?

Φτιάξαμε το δικό μας επιτραπέζιο παιχνίδι Από την Γη στην Σελήνη!

Βάλαμε και δυσκολίες για να έχει ενδιαφέρον, ένας κομήτης σε πάει στην αρχή…. αλλά αν φτάσεις στο Διαστημικό Σταθμό σε πάει μπροστά……
Ταξιδεψαμε στο διάστημα και ζωγραφίσαμε εξωγήινους!!!! Φτιαξαμε εξωγήινους με πηλό, πράσινοι, κόκκινοι, πολύχρωμοι….

Δραστηριότητες Ολοήμερου Τμήματος!

Χειμώνας

ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ

Εικαστική απόδοση του πίνακα

Δραστηριότητα δείτε την εδώ: https://blogs.sch.gr/mostaki/2021/02/03/klont-mone/

Κι άλλα εικαστικά έργα

Τριών ιεραρχών περί φιλίας!

Βιβλίο τα ζώα σε χειμερία νάρκη

Ντύσε τον ορειβάτη!

Δύο ομάδες ,ίδιος αριθμός ρούχων , δύσκολα ρούχα και κουμπιά και φερμουάρ, και γάντια, κασκόλ, σκούφος, ζακέτα, μπουφάν,.

Για να δούμε ποια ομάδα ορειβατών θα ντύσει πρώτη τον ορειβάτη της.

Διακόσμηση τάξης με χιονάνθρωπο και νιφάδες.

Παιχνίδια με δομημένο υλικό για λογικομαθηματικές συσχετίσεις ( δωρεά συλλόγου γονέων και κηδεμόνων)

 

 

Ψυχολόγος στο 5ο Νηπιαγωγείο

Είμαστε και εμείς από τα σχολεία στα οποία τοποθετήθηκε προσωπικό
κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  για το σχολικό έτος 2020-2021 στο
πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του COVID- 19.

Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία υποστήριξης από ειδικευμένο προσωπικό και να συνεργαστούμε για το καλύτερο της σχολικής κοινότητας του Νηπιαγωγείου μας, ειδικά και σε σχέση με τα όσα βιώνουμε λόγω της πανδημίας.

Από το διάστημα της  τηλεκπαίδευσης και από αρχές Δεκέμβρη η Ψυχολόγος έχει ξεκινήσει τις δράσεις της, γνωριμία και επικοινωνία με μαθητές και γονείς.

Κάθε Τρίτη είναι στο σχολείο μας και μοιράζει τον χρόνο στα δύο τμήματα καθώς και σε ατομική συμβουλευτική με όσους γονείς το επιθυμούν μέσω webex.

‘Ένα πολύ θετικό βήμα που ευχόμαστε να έχει και συνέχεια!

Από το Καθηκοντολόγιο των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

<<δ. Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση
και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της
σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως
η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές
σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
ε. Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια
και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους
φορείς.
στ. Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις προσομοίωσης.
ζ. Ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την
αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν
την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών
λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
η. Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με
τις επικρατούσες συνθήκες, βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και
διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
θ. Ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε
θέματα σχεσιο-δυναμικής και κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/
τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη
σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, διαθεματικώνβιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και
ατομικών συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.
ι. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την
οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση
κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων
σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.
ια. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών
σε συνεργασία με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη
του σχολείου και β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες.
ιβ. Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία
Τεύχος B’ 4716/26.10.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51651
τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων
είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας
είτε με άλλες σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.
ιγ. Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των
σχολικών μονάδων ή και σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές
αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο
τους είναι η προστασία του πολίτη).
ιδ. Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και
εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ
αποστάσεως εφαρμογές.
ιε. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες να διέπονται από τους
βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι
εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την
ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της καθώς
και την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
ιστ. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’
όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγούνται
για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δεν υποχρεούνται να αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και δεν τους
ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή
εξωδιδακτικό έργο, όπως ενδεικτικά εφημερίες, αναπληρώσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.>>

Καλή Αρχή

Αγαπητοί γονείς Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά  το 2021 με Υγεία, Αισιοδοξία, Δημιουργικότητα .

Ενόψει λοιπόν της δια ζώσης λειτουργείας των Νηπιαγωγείων από την Δευτέρα 11/01/2021 ενημερώνουμε για τα παρακάτω
Για την πρωινή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών ισχύουν ακριβώς τα ίδια  ωράρια που ίσχυαν.
Δεν κρίνεται απαραίτητο να γίνει κάποια αλλαγή λόγω του μικρού μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας.

Να υπενθυμίσουμε τόσο στην προέλευση όσο και στην αποχώρηση να τηρούνται οι αποστάσεις και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τόσο εντός του αύλειου χώρου ( Διαχωριστική γραμμή και αποστάσεις) όσο και στο πεζοδρόμιο.
Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά η χρήση μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για παιδιά και ενήλικες και στον αύλειο χώρο.
Για τη ασφάλεια σας καλό είναι κατά την παραμονή σας στο πεζοδρόμιο παράλληλα με τις αποστάσεις να κάνετε και χρήση μάσκας
Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω και την συνεργασία σας.

Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και με την ελπίδα ότι η δια ζώσης διδασκαλία θα ξεκινήσει και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα

Διαδικτυακή Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Με κάλαντα, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και καλικαντζαράκια έκλεισε ο κύκλος των Χριστουγεννιάτικων δράσεων και όλα αυτά εξ αποστάσεως.

Οι γονείς έλαβαν αναλυτικές οδηγίες και ενήργησαν με άκρα μυστικότητα ώστε να οργανωθεί το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού σωστά και να είναι έκπληξη για τα παιδιά.( οδηγίες στην  e me και με e mail)

Κρυμμένος θησαυρός

Οι γονείς έπρεπε να φτιάξουν 5 αστέρια και να τα κρύψουν σε διάφορα σημεία του σπιτιού, το παιδί λύνει τους γρίφους που του λέμε και ψάχνει στο σπίτι να συγκεντρώσει τα αστέρια , όταν βρει τα πέντε αστέρια τον περιμένει μια έκπληξη….Το παιχνίδι ξεκινά με ένα φάκελο που θα βρει έξω από την πόρτα που θα του λέει ότι θα πρέπει να λύσει τους γρίφους και τότε μια έκπληξη το περιμένει…ποιος άφησε τον φάκελο; μα φυσικά τα ξωτικά που ψάχνουν βοηθούς…γιατί δεν προλαβαίνουν…

Οι γρίφοι

  1. Στέκεται σε μια γωνιά όμορφα στολισμένο κι όλοι το καμαρώνουμε με φως τώρα λουσμένο…..(έλατο)
  2. Να βοηθήσεις την μαμά φόρα ρούχα καθαρά, τ άλλα ξέρεις που θα βάλεις, τώρα ξέρεις τι να κάνεις..(καλάθι άπλυτων ρούχων)
  3. Κι αν δεν είναι πια πρωί λίγο γάλα πιες στην στιγμή …(ψυγείο)
  4. Είναι τώρα μεσημέρι μα μην κοιμηθείς ,στρώσε το κρεβάτι σου ξέρω κι εσύ μπορείς…(μαξιλάρι)
  5. Ξέρω θέλεις να ντυθείς βόλτα για να βγεις ,πήγαινε και ετοιμάσου πρέπει να βιαστείς…(ντουλάπα-συρταριέρα)

Βρήκατε όλοι τα 5 αστέρια.. τέλεια μα….

Σσσσστ κάτι ακούω κάποιος χτύπησε την πόρτα….τρέχουν και τα περιμένει μια σοκολατένια έκπληξη.

Καλικαντζαράκια

Φόρεσαν μαύρη μπλούζα και καλσόν στο κεφάλι κάνανε το ανάλογο μακιγιάζ και ξεκινούν οι σκανταλιές

Θα κρύψουν διαδοχικά ένα πιρούνι στο μπάνιο, οδοντόβουρτσα στην κουζίνα, παντόφλες στο σαλόνι, τηλεκοντρολ στο παιδικό , αρκουδάκι στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.

Όσο τα καλικαντζαράκια ψάχνουν κρυψώνες για τα παραπάνω αντικείμενα παίζει μια ζωηρή μουσική, οι γονείς παραμένουν δίπλα στην οθόνη. Τελειώνει η μουσική επιστρέφουν τα παιδιά , ξεκινούν το ψάξιμο οι γονείς….Πολύ γέλιο άλλοι τα βρίσκουν εύκολα άλλοι ακόμα ψάχνουν…..

Τέλος μας παρουσιάζουν τις κάρτες τους και μας διαβάζουν τις ευχές τους κι έτσι όμορφα χαρούμενα με εκπλήξεις και γέλιο για όλους κλείνει η γιορτή μας!! Καλές Γιορτές!!

Καλά Χριστούγεννα!!

Ευτυχισμένο το 2021 ας φέρει σε όλους μας Υγεία και   Πλούτο όμορφων  συναισθημάτων, συναρπαστικών βιωμάτων, δημιουργικών κατακτήσεων!!!

Η δράση οργανώθηκε από την κ. Μαίρη με το Ολοήμερο  Τμήμα σε συνεργασία με την κ. Ζωή   και τα παιδιά του πρωινού κύκλου του 1ου Τμήματος.