«Η μεγάλη αγκαλιά»

Ευχαριστούμε θερμά τη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων για το πρόγραμμα: «Η μεγάλη αγκαλιά» βασισμένο στο βιβλίο της Τσορώνη – Γεωργιάδη Γιολάντας.

4