“Η μεγάλη αγκαλιά”

Ευχαριστούμε θερμά τη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων για το πρόγραμμα: “Η μεγάλη αγκαλιά” βασισμένο στο βιβλίο της Τσορώνη – Γεωργιάδη Γιολάντας.

4