«Ενημέρωση για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο»

Σας ενημερώνουμε ότι από αυτή την εβδομάδα μπαίνει σε εφαρμογή η διενέργεια του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου μία φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα πριν από την Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα (λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο).Λήψη αρχείου