Το νηπιαγωγείο μας

Το νηπιαγωγείο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο  κτήριο. Σήμερα το νηπιαγωγείο λειτουργεί με ένα  κλασικό και ένα  ολοήμερο τμήμα.