ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2021-2022

Πρόεδρος Πασαλόγλου Γεωργία
Αντιπρόεδρος Πετρίδου Μαρία
Ταμίας Αλεξανδρίδου Ζωή
Γραμματέας Πιστοπούλου Δήμητρα
Μέλος Σεϊρέκα Βαρσαβούλα
Μέλος Σγουρίδου Μαρία
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα…

Εκπαιδευτικοί(εδώ)

Η Ιστορία του σχολείου(εδώ)

Η Πηνελόπη Δέλτα(εδώ)

Στα Μυστικά του Βάλτου(εδώ)

Κανονισμός Λειτουργίας(εδώ)

Εσωτερική αξιολόγηση(εδώ)

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας και Μνημόνιο Ενεργειών(εδώ)

Σεισμική Προστασία(εδώ)

Σχολική Βιβλιοθήκη(εδώ)