ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ_ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Μια πρόταση διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας με τις νέες τεχνολογίες, την ένταξη των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα με τη χρήση διαφόρων λογισμικών. Ο λόγος είναι πως τα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν και παρουσιάζουν την πληροφορία, επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών τους σπουδών, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο.

Κάντε κλικ στην εικόνα:

2022 02 12 20.02.13