1

Α2 Τάξη __ «Δόντια γερά, Τρώγοντας υγιεινά»

Στα πλαίσια του προγράμματος « Δόντια γερά, Τρώγοντας υγιεινά» και μέσα από το μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είχε τη χαρά το Α2 να δεχτεί την επίσκεψη της διατροφολόγου κ. Χαράς Χαρίτου να μας πει λίγα λόγια για τη διατροφή ως ειδική στο αντικείμενο αυτό! Τα παιδιά έμαθαν τι είναι η υγιεινή διατροφή , μιλήσαμε για τα…Συνέχεια ανάγνωσης Α2 Τάξη __ «Δόντια γερά, Τρώγοντας υγιεινά»