↑ Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Κανονισμός Σχολείου

Κανονισμός λειτουργίας του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου

 1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.15 με την πρωινή προσευχή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 14.05, με το πέρας της 7ης διδακτικής ώρας.
2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται
εγκαίρως στο χώρο του σχολείου.Η μόνη δικαιολογημένη καθυστέρηση μπορεί να είναι αυτή που οφείλεται σε τυχόν κακοκαιρία ή απεργία των λεωφορείων..
3. Εφόσον καθυστερήσουν,
πρέπει πρώτα να περάσουν από τη διεύθυνση, προκειμένου να πάρουν την άδεια να ανέβουν στην τάξη τους. Εάν δε γίνουν δεκτοί στην τάξη παίρνουν απουσία που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
4. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει
να παρευρίσκονται όλοι στην πρωινή συγκέντρωση. Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο δείχνει Αυτοσεβασμό, Αυτοπειθαρχία, Συλλογική λειτουργία και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σχολείου αλλά και στη σωστή ενημέρωση των μαθητών.

5. Μετά το σχόλασμα το σχολείο κλείνει και οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στο χώρο του.
6. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρευρίσκονται όλοι στην τάξη τους. Για κανένα λόγο οποιοσδήποτε μαθητής (εκτός αν έχει πάρει άδεια) δεν απουσιάζει από το μάθημά του.
Η αδικαιολόγητη απουσία του ελέγχεται και τιμωρείται.
7.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές όλοι, πρέπει να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Ο μαθητής που έχει ορισθεί υπεύθυνος κλειδώνει την τάξη. Οι μαθητές που είναι άρρωστοι παίρνουν άδεια από τον καθηγητή τους, παραμένουν στο θρανίο τους στην τάξη και δεν δημιουργούν προβλήματα.
8.
Υπεύθυνος για το απουσιολόγιο είναι μόνο ο απουσιολόγος ή ο αναπληρωτής του. Κανείς άλλος μαθητής δεν επεμβαίνει στη λήψη των απουσιών. Οποιαδήποτε αλλοίωση των απουσιών από κάποιο άλλο μαθητή τιμωρείται αυστηρά. Το απουσιολόγιο και το Βιβλίο της Ύλης είναι επίσημα έγγραφα του σχολείου και δεν αλλοιώνονται
9.
Οι μαθητές οφείλουν να εισέρχονται στις τάξεις τους έγκαιρα και πάντα ΠΡΙΝαπό την είσοδο του διδάσκοντα. Σε οποιαδήποτε καθυστέρηση μη δικαιολογημένη παίρνουν απουσία. Αν κάποιος μαθητής συνηθίζει να καθυστερεί για δεύτερη ή τρίτη φορά, τότε ελέγχεται πειθαρχικά από το Διευθυντή και ειδοποιείται ο κηδεμόνας του.
10. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους τα μέσα (
βιβλία-τετράδια) που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο και τα μαθήματά τους.
11. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και η μάσηση τσίχλας. Τα τρόφιμα φυλάσσονται την ώρα του μαθήματος και καταναλώνονται στο διάλειμμα.
12. Ο μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή) είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί επανειλημμένα την ώρα μαθημάτων ελέγχεται πειθαρχικά από τον Διευθυντή του σχολείου.
13.
Οι μαθητές δεν εξέρχονται αυθαίρετα από τις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος, ζητούν την άδεια του καθηγητή.
14. Επίσης, ο
ι μαθητές δεν εξέρχονται χωρίς άδεια από το σχολείο. Αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, ζητούν άδεια μόνο από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του σχολείου. Η αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο ή σε ώρα μαθήματος ή σε ώρα διαλείμματος απαγορεύεται αυστηρά και έχει σαν συνέπεια την τιμωρία του μαθητή.
15. Όταν οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο του γυμνασίου
δεν πρέπει να μιλούν με άγνωστα εξωσχολικά άτομα.
16. Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί είτε λόγω ασθένειας, είτε για κάποιο προσωπικό του λόγο να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, η Διεύθυνση του Σχολείου μας έρχεται
σε επαφή με τον γονιό του για να έρθει να τον πάρει από το σχολείο ή να δώσει τηλεφωνική εντολή στη διεύθυνση να φύγει μόνος του. Ο κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει,ωστόσο, τις επόμενες μέρες να προσέλθει στο σχολείο για τη δικαιολόγηση αυτών των απουσιών.
17. Οι μαθητές στο χώρο του προαυλίου μπορούν να παίζουν αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λ.π.) μόνο με την άδεια των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και με την επίβλεψή τους.
18. Όταν δημιουργείται κενό λόγω της απουσίας καθηγητή, οι μαθητές – εφόσον δεν μπορούν να απασχοληθούν σε κάποια άλλη δραστηριότητα του σχολείου ή δεν απασχοληθούν από άλλο καθηγητή
– οφείλουν να παραμένουν στο προαύλιο ή στην αίθουσα σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών με ησυχία.
19. Οι μαθητές πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου και στα κάγκελα της αυλής.

20. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα εντός του σχολείου Οι παραβάτες τιμωρούνται.

21. Δεν επιτρέπεται εντός του σχολείου η χρήση των κινητών. Αν συλληφθούν μαθητές να κάνουν χρήση κινητού, τότε αφενός τιμωρούνται και αφετέρου το κινητό παραδίδεται στον γονέα του μαθητή.
22.
Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό, που μας προσβάλλει όλους. Είναι χρέος των μαθητών να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες κ.λ.π.) και κυρίως να διατηρούν καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους ευθύνη. Οι φθορές, οι βανδαλισμοί στη σχολική περιουσία και η αναγραφή απρεπών εκφράσεων, εκτός από τη χρέωση τυχόν ζημιών, αντιμετωπίζονται και ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

23. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να ζητούν κατατοπιστικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους στο σχολείο, π.χ. για τα όρια των απουσιών, για τη διδακτέα ύλη κ. ά. από τους καθηγητές ή τη Διεύθυνση του σχολείου.
24. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του. Ιδιαίτερα μάλιστα θα πρέπει να ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού τους. Οι καθηγητές του σχολείου μας δέχονται τους γονείς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, για τις οποίες σας ενημερώνει το σχολείο με σχετικό έντυπο.
25.
Οι μαθητές έχουν, με βάση το νόμο, το δικαίωμα του συνδικαλισμού, δηλαδή να εκλέγουν 5μελή και 15μελή συμβούλια. Η πολιτεία με τον τρόπο αυτό τους αναγνωρίζει ως άτομα ικανά να αποφασίζουν και να λαμβάνουν χρήσιμες αποφάσεις και για τον εαυτό τους και για το σχολείο τους. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να εκλέγονται στα παραπάνω συμβούλια μαθητές που θα έχουν τις ανάλογες ικανότητες. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι εκλογές δεν διεξάγονται μόνο για να διεκδικήσουν οι μαθητές μια εκδρομή ή να οργανώσουν μια μορφή διασκέδασης αλλά και για να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα (δες κανονισμό μαθητικών κοινοτήτων).
26.
Η ενδυμασία των μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να είναι η πρέπουσα και να αποφεύγονται οι ακρότητες (πχ τολμηρά σορτς) που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αρνητικά σχόλια αλλά και που δεν ταιριάζουν σε μαθητή.
27. Οι μαθητές παροτρύνονται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα, όπως π.χ. αθλητικές, καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, σε σχολικές εορτές (παρελάσεις) κτλ.
28.
Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να διατηρούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής, να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και να είναι καθαροί στην ενδυμασία τους.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?page_id=836

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων