↑ Επιστροφή σε Καθηγητές

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Νομοθεσία για τις εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών στη ΔΕ

Όλη η νομοθεσία για την αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται όλοι οι νόμοι, με τις τροποποιήσεις τους, σε αύξουσα σειρά ως προς την ημερομηνία δημοσίευσής  τους. Επιλέγοντας το σύνδεσμο, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο με τον αντίστοιχο νόμο ή να τον κατεβάσετε στο υπολογιστή σας (από το Εθνικό Τυπογραφείο).

ΦΕΚ 97/27-4-2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 47 Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 48 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

 • ΦΕΚ 107/9-5-2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 41 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65) .

 • ΦΕΚ 72/7-4-2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65).

 • ΦΕΚ 262/17-2-2011

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 11586/Γ6. Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

ΦΕΚ 276/16-3-2010

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 28722/Γ2. Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΦΕΚ 2544/30-12-2009

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/155439/Β6. Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-6-2009

Αναγωγή βαθμολογίας τίτλων αλλοδαπής.

 • 25154/Γ2/5-3-2009

Ενδοσχολικές (προαγωγικές, απολυτήριες) εξετάσεις, ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες τριμήνων/τετραμήνων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 • ΦΕΚ 61/10-4-2008

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 36. Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄).

 • ΦΕΚ 102/24-5-2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 105. Τροποποίηση του π.δ. 60 (Α” 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

 • ΦΕΚ 65/30-3-2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 60. Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

 • ΦΕΚ 272/28-11-2003

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 323. Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις.

 • ΦΕΚ 226/22-12-1994

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 409. Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.

 • ΦΕΚ 60/30-4-1986

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 157. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (αφορά τις συμπληρωματικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου).

 • ΦΕΚ 129/15-5-1981

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 465. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?page_id=775

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων