Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Αποστολή του σχολείου μας

Αποστολή του σχολείου μας είναι να υπηρετήσει τις φυσικές, μορφωτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών του που διανύουν μια κρίσιμη περίοδο ζωής καθώς περνούν από την παιδικότητα στην ενηλικίωση,  παρέχοντάς τους μια ποικιλία εκπαιδευτικών, κοινωνικών, δημιουργιικών και πολιτιστικών ευκαιριών, ώστε να επεκτείνουν τα όρια του κόσμου τους σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου προωθείται η κατάκτηση της γνώσης και η ομαλή κοινωνικοποίηση.

Η αποστολή αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος, που να διασφαλίζει ατμόσφαιρα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού, με  τη δόμηση κανόνων οργάνωσης της σχολικής ζωής ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία και να καλλιεργούνται η πειθαρχία, η αυτοπειθαρχία και η υπευθυνότητα, με τήρηση της παράδοσης αλλά και υποστήριξη νέων μεθόδων κατάκτησης της γνώσης και καινοτόμων δράσεων, με τη  διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, με την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων κάθε μαθητή, καθώς και με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της επικοινωνιακής δεξιότητας, του δημοκρατικού διαλόγου και της ελεύθερης έκφρασης, της αισθητικής απόλαυσης και της ουσιαστικής ψυχαγωγίας.

Στον αγώνα μας για επίτευξη αυτής της αποστολής μάς εμπνέει το όραμά μας για μια παιδεία ανθρωπιστική με κέντρο τον άνθρωπο και κατευθυντήριους άξονες τη Γνώση, την Ηθική και την Αισθητική. Το όραμά μας για μαθητές που θα εξελιχθούν σε σκεπτόμενους ενήλικες με δυνατό σώμα, σκέψη και καρδιά, πολίτες με αρχές, υπεύθυνους και ευαίσθητους κοινωνικά.

Αυτή την αποστολή όλοι οι εργαζόμενοι στο σχολείο μας φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε να πραγματώσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε  όλους, μαθητές, γονείς,  τοπική και ευρύτερη κοινωνία να συμβάλουν.

Κλείνοντας, παραθέτουμε τα λόγια του Νεόφυτου Βάμβα  ενός προδευτικού λόγιου και διαφωτιστή ιερέα της επαναστατικής περιόδου που ανήκει στους λεγόμενους «Δάσκαλους του Γένους», λόγια σχετικά με τη σημασία της μόρφωσης για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το έθνος:

«Εις της παιδικής ηλικίας την καλήν μόρφωσιν πρέπει όλοι να δείχνωμεν μεγάλη επιμέλειαν, όχι μόνο διότι είναι χρέος μας, αλλά και δι’αυτό μας το συμφέρον. Συμφέρον, βέβαια, είναι εις τους γονείς να έχωσι τέκνα σπουδαία και χρηστοήθη. Συμφέρον εις έκαστον πολίτη να συζή με συμπολίτας σπουδαίους και χρηστοήθεις. Συμφέρον και εις την διοίκησιν του έθνους, μάλλον δε το παν, είναι να συνίσταται το έθνος από άνδρας καλούς, εξαρχής μορφωμένους και εις τα ήθη και εις το πνεύμα»

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?page_id=582

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση