Μαθηματικά Ε2

αρχείο λήψης

 

 

1. Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα:

0,25=              1,38=              35,2=                25,125=                 107,1=

2,25=              352,15=           0,07=                0,5=                         3,14=

 

 

  2. Τα 4/5 ( τέσσερα πέμπτα) ενός αριθμού που έχω στο μυαλό μου είναι 24.                   Ποιον αριθμό έχω στο μυαλό μου?

 

 

3.Αν τα 4/10 ενός αριθμού  είναι το 36, τότε βρίσκω:

            α) τα 3/10 του αριθμού

            β) τα 7/10 του αριθμού

            γ) τα 9/10 του αριθμού

 

 Οι ασκήσεις να γραφούν στο τετράδιο Μαθηματικών και να λυθούν. Τώρα                όμως σας έχω μια έκπληξη. Μπείτε στον τοίχο της κυψέλης και δείτε ένα                  βίντεο  ιστορίας και μετά…..