Ιστορία Δ2

Τάξη Δ2

Ιστορία

 

Αστεράκια μου! Ας κάνουμε και μια επαναληψούλα στην ιστορία μας.Πριν αρχίστε να απαντάτε τις ερωτήσεις ,διαβάστε την πρώτη ενότητα από το βιβλίο σας.

Αρχίζουμε από τα γεωμετρικά χρόνια.

1)Τι γνωρίζεις για την κάθοδο των Δωριέων?

2)Τι ήταν η Ηλιάδα και τι η Οδύσσεια και σε τι αναφέρεται το κάθε έπος?

3)Γιατί αυτή η εποχή ονομάστηκε γεωμετρική?

4)Από που προήλθε το ελληνικό αλφάβητο και πώς το διαμόρφωσαν οι Έλληνες?

5)Θυμάσαι τους Θεούς του Ολύμπου?