ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς,

το ΠΣΔ αναβαθμίστηκε και λογικά από σήμερα θα μπορείτε να πραγματοποιείτε ευκολότερα την εγγραφή των μαθητών/τριών. Αρκετές ηλεκτρονικές τάξεις του σχολείου μας είναι ήδη έτοιμες .

Σας υπενθυμίζω ότι για οποιοδήποτε θέμα σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου:  mail@4dim-ag-parask.att.sch.gr