ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς,

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr).

Για όσους μαθητές/τριες  τυχόν δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για διαδικτυακή σύνδεση, η συμμετοχή στη διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να γίνει και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης με αστική χρέωση.

Για την εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  θα σας σταλεί ο   Αριθμός Μητρώου  μαθητή/μαθήτριας καθώς και αναλυτικές οδηγίες. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε και από το blog του Σχολείου μας.

Η Διεύθυνση του Σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εργάζεται εντατικά για να  εξασφαλίσει τις τεχνικές προδιαγραφές και να διαμορφώσει το Πρόγραμμα της Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας το οποίο  θα σας κοινοποιηθεί όταν θα είναι έτοιμο.

Σας υπενθυμίζουμε  ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@4dim-ag-parask.att.sch.gr

Η Διευθύντρια

Bαρβάρα Γαλανού