Επικοινωνία με το Σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα που η σχολική μας μονάδα θα παραμείνει κλειστή, οι πολίτες που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν κάποιο έκτακτο θέμα τους μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά  στο email: mail@4dim-ag-parask.att.sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων  και Κηδεμόνων επικαιροποιούμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μαθητών  και μαθητριών μας.Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για κάθε είδους ενημέρωση που μπορείτε να λαμβάνετε καθώς και για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης   σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

Μπορείτε ακόμη να στέλνετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση,ένα κινητό τηλέφωνο και το όνομα του μαθητή/μαθήτριας στο mail του Σχολείου   μας :

mail@4dim-ag-parask.att.sch.gr