ΔΙΠΛΩΜΑ 3ης ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΒΟΜΑΔΑΣ 2023

Ο Πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ κ. Γιώργος Αλικάκος ευχαριστεί το σχολείο μας για τη συμμετοχή του στην 3η Ολυμπιακή εβδομάδα με θεματική ενότητα «Γνωρίζω τα Ολυμπιακά αθλήματα-μαθαίνω για τη βιωσιμότητα και τον υγιεινό τρόπο να ζεις»

Ελπίζουμε, οι μαθητές και οι μαθήτριες, να χάρηκαν αυτό το όμορφο ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, να γνώρισαν καλύτερα τις Ολυμπιακές αξίες και να πήραν μαζί τους, ωραία μηνύματα.

ΕΘΝ.Ο.Α. Certificate page 0001