Εγγραφές στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2023-24

δημοτικού εγγραφέςΑγαπητοί Γονείς,

 

Σύμφωνα με την υπ.αρ. Φ.6/31859/Δ1/20-03-2023 ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Τη σχολική χρονιά 2023-2024 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

 

΄Ορια 4ου ΔΣ Αγίας Παρασκευής

Γαρρυτού από 106 μέχρι Ιωαννίνων τα ζυγά, Αλκιβιάδου από Γαρρυτού μέχρι Θήρας, Θήρας από Αλκιβιάδου μέχρι Χρυσοστόμου Σμύρνης (όριο με 9ο-ανήκει στο 9ο ΔΣ Αγίας Παρασκευής),Χρυσοστόμου Σμύρνης από Θήρας μέχρι Κανάρη, Κανάρη τα μονά μέχρι Δημοσθένους, Δημοσθένους από Κανάρη μέχρι Δερβενακίων, Δερβενακίων από Δημοσθένους μέχρι Χίου τα μονά, Χίου από Δερβενακίων μέχρι Πεντέλης, Πεντέλης από Χίου μέχρι Μανιακίου τα μονά, Μανιακίου από Πεντέλης μέχρι τέλος.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: mail@4dim-ag-parask.att.sch.gr) ή ταχυδρομείου.(Θα λαμβάνετε ενημερωτικό mail από το Σχολείο για την παραλαβή της αίτησής σας.)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γονέων ή κηδεμόνων που αδυνατούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, η εγγραφή θα γίνεται διαζώσης κατόπιν συνεννοήσεως με το Σχολείο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με τηνπαρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4777/2021 (Α 25τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Εγγραφή στο Δημοτικό.

φόρμα εγγραφής

 

β.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

γ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25).

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

Ατομικό Δελτίο Υγείας

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο οικίας).

στ. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2023) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Για όσους ενδιαφέρονται για την εγγραφή στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση στην οποία δηλώνετε και αν επιθυμείτε συμμετοχή στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00). 

αίτηση ολοήμερου

Διευκρίνιση: Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).